Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.04.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert 26.04.2019 r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 17.05.2019 r.