URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

  ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca O...

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

    Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca Rolnicy...

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

  Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i...

  • ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

  • Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

    Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

  • Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

    Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć...

 

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań Gminy Biały Dunajecw 2014 roku.

 

Cała treść zarządzenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta...

 

Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2014 r.

 

Cała treść zarządzenia znajudje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta...

 

Uchwała Nr XXXIX/221/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 

Cała treść uchwały znajduje się w załączniku w pliku PDF

 

Czytaj więcej: Uchwała Nr XXXIX/221/2013...

 

 

konsultacjeWójt Gminy Biały Dunajec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Biały Dunajec w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 

Konsultacje trwają od 25 października do 15 listopada 2013 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bialydunajec.com.pl oraz są dostępne pezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec w pok. nr 1 na I piętrze.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Konsultacji.

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko