Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Biały Dunajec w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

 

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.