URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

kal

EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

  EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku   Mieszkańcy Wsi Gliczarów...

  • kal

  • ARENELLA - Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

    ARENELLA - Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

  • EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

    EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

 

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego.

 

Treść Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody...

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 1 sierpnia 2016 r. decyzji Nr 5/L/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-XI.746.1.4.2016.KS), na wniosek inwestora: Wójta Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 315, 34-425 Biały Dunajec, działającego przez pełnomocnika, Pana Roberta Dudę, adres do korespondencji: ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy, dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej "Krajowe" wraz z umocnieniem odcinka koryta potoku "Krajowe", budową sieci wodociągowej oraz przebudową i rozbudową sieci uzbrojenia terenu w zakresie usunięcia kolizji z projektowanymi elementami drogi w miejscowości Biały Dunajec na działkach o numerach 11855/8, 12632/4, 12633/3 obr. 201 Biały Dunajec, j. ewid. Biały Dunajec.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-XI.746.1.4.2016.KS) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 64, ul. Basztowa 22.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Postawa prawna obwieszczenia - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778).

 

 

 

Uprzejmie informujemy iż 25 kwietnia 2016 roku w poniedziałek o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji.

 

 

 

Uprzejmie informujemy iż 11 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji.

 

 

 

baner 750x100

 

Marszałek Województwa Małopolskiego Informuje.

 

W roku 2016 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Jest to pionierskie w Polsce przedsięwzięcie na tak szeroką skalę. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU ORAZ HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU W PLIKACH PDF.

 

p1

p2

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram spotkań.pdf)Harmonogram spotkań.pdf


SES1

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko