URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 • Informacja o działalności w zakresie kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały...

 • Harmonogram kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i spalania...

 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

 

Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że w dniu 19 listopada został zakończony nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu.

 

Informujemy że wpłynęła 1 oferta.

Oferta została odrzucona

Oferta nie spełnia wymagań formalnych.

 

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC POSZUKUJE PRACOWNIKA NA UMOWĘ NA ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE GMINY W BIAŁYM DUNAJCU – REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY (KSIĘGOWOŚĆ)

 

Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości finansowej


I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Zapewnienie prawidłowej ewidencji księgowej w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy jako jednostki oraz Gminy jako organu.
2. Weryfikacja i kontrola wprowadzanych dowodów księgowych do ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
3. Prowadzenie ewidencji księgowej w programie „KORELACJA – system finansowo-księgowy” w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
4. Przygotowywanie i wprowadzanie przelewów do SBI (Systemu Bankowości Internetowej) lub w formie papierowej.
5. Bieżące uzgadnianie sald na kontach analitycznych i syntetycznych w zakresie prowadzonych księgowań.
6. Wprowadzanie, prowadzenie i weryfikacja prawidłowości ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie umów, zamówień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
7. Prowadzenie ewidencji wartości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych oraz księgowanie go na kontach pozabilansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także jego analizowanie i przedstawianie wyników analiz skarbnikowi Gminy Biały Dunajec.
8. Archiwizacja prowadzonych rejestrów w zakresie wydatków (ksiąg rachunkowych) w formie wydruków komputerowych lub innej, zapewniającej trwały zapis.
9. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów i wydatków, w terminach przewidzianych przepisami prawa w zakresie sprawozdawczości.
11. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, księgowaniem i rozliczaniem środków UE i innych środków pomocowych.


II. Wymagania niezbędne, to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne i co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości.
5. Biegła obsługa komputera, w tym programów Microsoft Office,
6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

Czytaj więcej: Wójt Gminy Biały Dunajec...

 

Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że w dniu 19 listopada został zakończony nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu.

 

Oferta spełnienia wymagania formalne

 

Lista osób spełniających wymagania formalne:

 

- Adam Kułach

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec

 

II. Stanowisko pracy:

stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letni staż pracy,
 • dobra znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym

 

Czytaj więcej: Wójt Gminy Biały Dunajec...

 

Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że w dniu 19 listopada został zakończony nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Białym Dunajcu.

 

Informujemy że wpłynęła 1 oferta.

 

Oferta została odrzucona

 

Oferta nie spełnia wymagań formalnych.

 

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec

 

II. Stanowisko pracy:

stanowisko urzędnicze - ds Inwestycji i Zamówień Publicznych

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 letni staż pracy przy inwestycjach lub zamówieniach publicznych
 • dobra znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym

 

Czytaj więcej: Wójt Gminy Biały Dunajec...

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC POSZUKUJE
PRACOWNIKA NA UMOWĘ NA ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE GMINY W BIAŁYM DUNAJCU – REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY (KSIĘGOWOŚĆ)

 

Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości finansowej


I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku


1. Zapewnienie prawidłowej ewidencji księgowej w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy jako jednostki oraz Gminy jako organu.
2. Weryfikacja i kontrola wprowadzanych dowodów księgowych do ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
3. Prowadzenie ewidencji księgowej w programie „KORELACJA – system finansowo-księgowy” w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy.
4. Przygotowywanie i wprowadzanie przelewów do SBI (Systemu Bankowości Internetowej) lub w formie papierowej.
5. Bieżące uzgadnianie sald na kontach analitycznych i syntetycznych w zakresie prowadzonych księgowań.
6. Wprowadzanie, prowadzenie i weryfikacja prawidłowości ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie umów, zamówień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
7. Prowadzenie ewidencji wartości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych oraz księgowanie go na kontach pozabilansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także jego analizowanie i przedstawianie wyników analiz skarbnikowi Gminy Biały Dunajec.
8. Archiwizacja prowadzonych rejestrów w zakresie wydatków (ksiąg rachunkowych) w formie wydruków komputerowych lub innej, zapewniającej trwały zapis.
9. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów i wydatków, w terminach przewidzianych przepisami prawa w zakresie sprawozdawczości.
11. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, księgowaniem i rozliczaniem środków UE i innych środków pomocowych.

 

 

Czytaj więcej: ZAKOŃCZONY Z POWODU BRAKU...

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC

OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec

 

II. Stanowisko pracy:

stanowisko urzędnicze - ds Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 letni staż pracy przy inwestycjach lub zamówieniach publicznych
 • dobra znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym

 

Czytaj więcej: ZAKOŃCZONY Z POWODU BRAKU...

spisl 

pz

barszcz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko