URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

  Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych Ostrzegamy...

Druga edycja Budżetu Obwywatelskiego Małopolski.

Druga edycja Budżetu Obwywatelskiego Małopolski.

  Wójt Gminy Biały Dunajec pragnie poinformować, że Samorząd Województwa...

KONKURS PLASTYCZNY - ZABYTKI ARCHITEKTURY ZAKOPANEGO I PODHALA -

KONKURS PLASTYCZNY - ZABYTKI ARCHITEKTURY ZAKOPANEGO I PODHALA - "KAPLICZKI" SZLAK ARCHITEKTURY WOJCIECHA KUŁACHA WAWRZYŃCOKA.

    KONKURS PLASTYCZNY - ZABYTKI ARCHITEKTURY ZAKOPANEGO I PODHALA - "KAPLICZKI"...

 • Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

 • Druga edycja Budżetu Obwywatelskiego Małopolski.

  Druga edycja Budżetu Obwywatelskiego Małopolski.

 • KONKURS PLASTYCZNY - ZABYTKI ARCHITEKTURY ZAKOPANEGO I PODHALA -

  KONKURS PLASTYCZNY - ZABYTKI ARCHITEKTURY ZAKOPANEGO I PODHALA - "KAPLICZKI" SZLAK ARCHITEKTURY...

 

Nadchodzą zmiany w zasadach gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i pożądku w gminach. Nowa ustawa całkowicie zmienia zasady odbierania odpadów i ich segregacji, a także pobierania opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca 2013 r.

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców to :

 • właścicielem odpadów jest gmina
 • brak umów pomiędzy mieszkańcami a firmami wywozowymi na odbiór odpadów (Gmina Biały Dunajec w drodze przetargu wyłoni wykonawcę, któremu określi zakres i standard usług wykonywanych na rzecz wszystkich mieszkańców)
 • obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH (wzór deklaracji został przyjęty uchwałą Rady Gminy Biały Dunajec)
 • obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty na odbieranie na odbierane odpady na konto Gminy Biały Dunajec
 • odpady zebrane selektywnie odbierane taniej niż odpady zmieszane

Poniżej znajdują się Uchwały związane z gospodarką odpadami:

 1. Uchawała Nr XXVII/162/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Dunajec.
 2. Uchawała Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: przejęcia obowiązku odbierania odpadaów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 3. Uchawała Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 4. Uchawała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 5. Uchawała Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 6. Uchawała Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odierania odpadów komunalnych od właścicieli niuruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  21.02.2017 Gmina

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko